ساغر گستر هستی

هرجا کیفیت با خدمات توام است نام ساغر گستر هستی تداعی می شود


فوم های پلی استایرن سقفی

فروش فوم سقفی کندسوز

فروش فوم سقفی کندسوز

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 50 قطعه

فوم سقفی 20 سانت تیرچه فوندوله دانسیته 11

فوم سقفی 20 سانت تیرچه فوندوله دانسیته 11

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 100 عدد

فوم سقفی 20 سانت تیرچه کرمیت دانسیته 11

فوم سقفی 20 سانت تیرچه کرمیت دانسیته 11

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فوم سقفی 20 سانت تیرچه بتنی دانسیته 15

فوم سقفی 20 سانت تیرچه بتنی دانسیته 15

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 100 عدد

فوم سقفی 20 سانت تیرچه کرمیت دانسیته 7

فوم سقفی 20 سانت تیرچه کرمیت دانسیته 7

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 100 عدد

فوم سقفی 20 سانت تیرچه فوندوله دانسیته 12

فوم سقفی 20 سانت تیرچه فوندوله دانسیته 12

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 100 عدد

فوم سقفی 20 سانت تیرچه بتنی دانسیته 7

فوم سقفی 20 سانت تیرچه بتنی دانسیته 7

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 100 عدد

فوم سقفی 20 سانت تیرچه فوندوله دانسیته 9

فوم سقفی 20 سانت تیرچه فوندوله دانسیته 9

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 100 عدد

فوم سقفی 20 سانت تیرچه فوندوله دانسیته 8

فوم سقفی 20 سانت تیرچه فوندوله دانسیته 8

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 100 عدد

فوم سقفی 20 سانت تیرچه بتنی دانسیته 8

فوم سقفی 20 سانت تیرچه بتنی دانسیته 8

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 100 عدد

فوم سقفی 20 سانت تیرچه کرمیت دانسیته 8

فوم سقفی 20 سانت تیرچه کرمیت دانسیته 8

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 100 عدد

فوم سقفی 20 سانت تیرچه بتنی دانسیته 10

فوم سقفی 20 سانت تیرچه بتنی دانسیته 10

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 100 عدد

فوم سقفی 20 سانت تیرچه بتنی دانسیته 9

فوم سقفی 20 سانت تیرچه بتنی دانسیته 9

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 100 عدد

فوم سقفی 20 سانت تیرچه کرمیت دانسیته 9

فوم سقفی 20 سانت تیرچه کرمیت دانسیته 9

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فوم سقفی 20 سانت تیرچه فوندوله دانسیته 10

فوم سقفی 20 سانت تیرچه فوندوله دانسیته 10

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 100 عدد

فوم سقفی 20 سانت تیرچه بتنی دانسیته 12

فوم سقفی 20 سانت تیرچه بتنی دانسیته 12

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 100 عدد

فوم سقفی 20 سانت تیرچه کرمیت دانسیته 10

فوم سقفی 20 سانت تیرچه کرمیت دانسیته 10

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فوم سقفی 20 سانت تیرچه فوندوله دانسیته 15

فوم سقفی 20 سانت تیرچه فوندوله دانسیته 15

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 100 عدد

فوم سقفی 20 سانت تیرچه فوندوله دانسیته 7

فوم سقفی 20 سانت تیرچه فوندوله دانسیته 7

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 100 عدد

فوم سقفی 20 سانت تیرچه بتنی دانسیته 11

فوم سقفی 20 سانت تیرچه بتنی دانسیته 11

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 100 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس ساغر گستر هستی

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 1-خیابان ولنجک - انتهای کوچه 12 - پلاک 20 - واحد 1

تلفن : 021-22428675~8

وب سایت : www.saghargostar.ir


جستجو درمحصولات

مقالات علمی و پژوهشی رنگ نانو

کاتالوگ ها

 

مقالات علمی و پژوهشی در خصوص زلزله

مقالات علمی و پژوهشی در خصوص مقاوم سازی

 

مقالات علمی و پژوهشی در خصوص چسب های تانژیت PVC

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-22428675~8

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.saghargostar.ir