شرکت ساغر گستر هستی

هرجا کیفیت با خدمات توام است نام ساغر گستر هستی تداعی می شود


دستگاه هشدار دهنده زلزله

سیستم الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله

سیستم الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 دستگاه

سیستم هوشمند قطع اتوماتیک گاز حساس امواج به زلزله

سیستم هوشمند قطع اتوماتیک گاز حساس امواج به زلزله

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه هشدار دهنده زلزله امریکایی

دستگاه هشدار دهنده زلزله امریکایی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 20 دستگاه

دستگاه هشدار دهنده زلزله خانگی ایرانی

دستگاه هشدار دهنده زلزله خانگی ایرانی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه قطع اتوماتیک جریان گاز

دستگاه قطع اتوماتیک جریان گاز

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 دستگاه

شیر قطع کن گاز هنگام زلزله

شیر قطع کن گاز هنگام زلزله

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 دستگاه

شیر حساس به امواج زلزله

شیر حساس به امواج زلزله

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه قطع کننده Gas

دستگاه قطع کننده Gas

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 دستگاه

قطع کننده خودکار گاز همگانی حساس به امواج اولیه زلزله

قطع کننده خودکار گاز همگانی حساس به امواج اولیه زلزله

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه قطع اتوماتیک جریان گاز هنگام زلزله

دستگاه قطع اتوماتیک جریان گاز هنگام زلزله

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه قطع اتوماتیک گاز ویژه در هنگام زلزله

دستگاه قطع اتوماتیک گاز ویژه در هنگام زلزله

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه قطع اتوماتیک گاز حساس زلزله

دستگاه قطع اتوماتیک گاز حساس زلزله

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه قطع اتوماتیک گاز حساس به زلزله

دستگاه قطع اتوماتیک گاز حساس به زلزله

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه قطع اتوماتیک گاز حساس به زلزله

دستگاه قطع اتوماتیک گاز حساس به زلزله

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز

دستگاه الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 دستگاه

شیر حساس به زلزله سدید

شیر حساس به زلزله سدید

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 دستگاه

شیر قطع گاز حساس به زلزله

شیر قطع گاز حساس به زلزله

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 دستگاه

شیر ضد زلزله سدید

شیر ضد زلزله سدید

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 دستگاه

شیر قطع کن گاز همگانی ضد زلزله

شیر قطع کن گاز همگانی ضد زلزله

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 دستگاه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس ساغر گستر هستی

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 1-خیابان ولنجک - انتهای کوچه 12 - پلاک 20 - واحد 1

تلفن : 021-22428675~8

وب سایت : www.saghargostar.ir


جستجو درمحصولات

مقالات علمی و پژوهشی رنگ نانو

کاتالوگ ها

 

مقالات علمی و پژوهشی در خصوص زلزله

مقالات علمی و پژوهشی در خصوص مقاوم سازی

 

مقالات علمی و پژوهشی در خصوص چسب های تانژیت PVC

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-22428675~8

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.saghargostar.ir